Film powstał na potrzeby szkolenia asystentów osób niemówiących organizowanego przez Fundację Eudajmonia.