Opis pewnego zdarzenia, gdzie moja spastyka i atetoza – ruchy mimowolne zostały zinterpretowane jako atak epilepsji.