Często słyszę pytania; jak obsługujesz komputer bez rąk? Naprawdę ty sam robisz te filmy, ale jak? Co to za kosmiczny sprzęt? Myślę więc, że przyszedł czas aby rozwiać wszelkie wątpliwości oraz zaspokoić ciekawość społeczną. W tym artykule / poradniku / tutorialu zaprezentuję urządzenie – SmartNav 4 AT firmy NaturalPoint, postaram się przedstawić zasadę jego działania i opisać poszczególne opcje.

Spis treści;

 1. Konfiguracja systemu operacyjnego pod urządzenie SmartNav – WAŻNE!!!
 2. Używanie urządzenia SmartNav – czyli jak to działa
 3. Obsługa oprogramowania NaturalPoint
 4. Tryb klikania Dwell (wirtualna myszka)

Konfiguracja systemu operacyjnego pod urządzenie SmartNav – WAŻNE!!!

Zanim przejdziemy do omawiania powyższych kwestii, najpierw kilka słów o integracji z najnowszymi systemami operacyjnymi. Firma Microsoft wprowadziła od wersji systemu Windows 7 wzwyż dodatkową funkcję zabezpieczającą – Kontrola konta użytkownika (UAC). Działa to w ten sposób – gdy chcemy otworzyć nieznany dla systemu plik lub zainstalować jakieś nowe oprogramowanie – wyskakuje komunikat; Czy chcesz zezwolić następującemu programowi pochodzącemu od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na komputerze?

Rzut ekranu - Okno komunikatu

Komunikat ten skutecznie pauzuje wszystkie programy działające w tle, również naszą myszkę SmartNav. Wtedy leżymy i kwiczymy, kliknięcie Tak lub Nie jest możliwe jedynie z poziomu zwykłej klawiatury albo myszki. Aby uniknąć takich niegodności, zalecam wyłączenie całkowicie funkcji zabezpieczającej – Kontrola konta użytkownika (UAC). Jak to zrobić, pokazuję w poniższych krokach.

Wchodzimy w Panel sterowania, żeby było nam łatwiej zmieniamy ustawienie w polu Widok na Małe ikony:

Rzut ekranu - Panel sterowania Windows – przełączanie widoku

Teraz odszukujemy opcji Konta użytkowników i klikamy na nią:

Rzut ekranu - Panel sterowania Windows – konta użytkowników

Upewniamy się czy konto na którym chcemy dokonać zmian jest nasze, odszukujemy opcję Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika i klikamy na nią:

Rzut ekranu – konta użytkowników

I teraz możemy zmienić ustawienia:

Rzut okna - Kontrola konta użytkownika – domyślne ustawienia

Wybieramy suwakiem ostatnią opcję na samym dole, klikamy OK i restartujemy komputer. Po takiej  konfiguracji systemu nic nam już nie powinno przeszkadzać w swobodnym użytkowaniu SmartNav.

Używanie urządzenia SmartNav – czyli jak to działa

Urządzenie działa na zasadzie śledzenia wiązki podczerwieni emitowanej z urządzenia i odbitej od znacznika IR zamocowanego z przodu głowy, okularów lub czapki.

Ustawienia

 1. Załóż czapkę ze znacznikiem lub odklej znacznik IR z karty i przyklej go do oprawki okularów (pomiędzy szkłami) lub do słuchawek.
 2. Ustaw urządzenie SmartNav na monitorze lub umocuj do ekranu laptopa.
 3. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone a oprogramowanie uruchomione.
 4. Wyceluj urządzenie w stronę głowy i znacznika IR.
 5. Początkujący użytkownicy powinni wybrać profil wolny (slow) lub średni (medium).
 6. Jeśli jesteś już zaawansowanym użytkownikiem, polecam stworzenie własnego profilu ustawień i zapisanie jego kopii gdzieś w bezpiecznym miejscu. Takie rozwiązanie zaoszczędzi nam czasu przy ponownej instalacji oprogramowania.

Użytkowanie

1. Usiądź wygodnie w odległości około 60 cm od ekranu z głową skierowaną w stronę urządzenia SmartNav.
2. Poruszając łagodnie głową w prawo i lewo, przesuń kursor z jednej strony ekranu
na drugą. Gwałtowne i duże ruchy nie są konieczne. (Wiem, jeśli jesteś osobą z silną atetozą, musi to brzmieć jak dobry żart, ale skoro mi, takiemu „trzepańcowi” się udało, to dlaczego Tobie ma się nie udać).
3. Jeżeli już wyczujesz ruchy kursora, spróbuj zwiększyć ustawienia prędkości. Im większe ustawienia prędkości tym mniejsze ruchy głową musisz wykonać aby przesunąć kursor z punktu A do B.
4. Poćwicz aby poczuć się komfortowo, używając klawiszy skrótów, alternatywnego systemu klikania lub trybu klikania Dwell (wirtualnej myszki).

Uwaga: Urządzenie SmartNav musi „widzieć” znacznik IR. Kiedy decydujesz gdzie umieścić znacznik IR, sprawdź czy urządzenie SmartNav będzie go „widzieć”.

Obsługa oprogramowania NaturalPoint

Oprogramowanie SmartNav jest zaprojektowane tak aby dostarczyć użytkownikowi szeroki zakres opcji umożliwiających zmaksymalizowanie zadowolenia z jego użytkowania.

Panel szybkiego dostępu

Panel szybkiego dostępu zawiera informacje o śledzeniu znacznika IR, daje dostęp do szybkiej zmiany trybu kontroli kursora, załadowania jednego z zdefiniowanych profili lub profilu użytkownika, włączenia trybu klikania Dwell, trzech przycisków zaawansowanych ustawień oraz paska informacyjnego.

Rzut ekranu - okno SmartNav - Panel szybkiego dostępu

 •  Tryb kontroli kursora (Cursor Positioning) – Pozwala na wybór pomiędzy względnym a bezwzględnym trybem kontroli kursora.
 • Profile (Profile) – Ta rozwijana lista pozwala w szybki sposób przełączać się pomiędzy profilami.
 • Tryb klikania Dwell (Dwell Clicking check box) – Funkcja dostępna tylko dla modelu SmartNav AT. Pole to włącza i wyłącza tryb klikania Dwell.
 • Pasek informacyjny – Pasek wyświetla różne skróty klawiszowe, informuje także o modelu urządzenia SmartNav podłączonego do komputera.
 • Ustawienia (Settings) – Umiejscowione w tym polu trzy przyciski umożliwiają dostęp do zaawansowanych ustawień programu.

Panel kontrolny

Panel kontrolny SmartNav posiada kilka zakładek, które umożliwiają kontrolę programu.

 • Zakładka opcji
 • Zakładka ruchu
 • Zakładka klikania
 • Zakładka zachowania
 • Zakładka grawitacji
 • Zakładka śledzenia

Opcje w poszczególnych zakładkach zostaną wyjaśnione poniżej.

Zakładka opcji

W tej zakładce znajdują się opcje umożliwiające podstawową kontrolę nad programem.

Rzut ekranu - okno SmartNav - Zakładka opcji

 • Autostart (Run At Startup) – Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczny start
  programu SmartNav w chwili uruchomienia systemu Windows.
 • Uruchom zminimalizowane (Run Minimized) – Zaznaczenie tej opcji równocześnie z opcją Autostart spowoduje uruchomienie programu z jednoczesnym jego minimalizowaniem.
 • Pasek systemowy (Close to Tray) – Zaznaczenie tej opcji spowoduje umieszczenie programu w pasku systemowym po jego minimalizacji.
 • Mini panel (Use Mini Panel) – Zaznaczenie tej opcji spowoduje iż Program SmartNav będzie wyświetlany w wersji minimalnej. W tej wersji ujrzymy tylko pole
  śledzenia znacznika IR, przycisk panelu kontrolnego i pasek informacyjny.
 • Profile (Profiles) – Opcje zawarte w tej sekcji umożliwiają użytkownikowi zapisanie wszystkich ustawień SmartNav do profili użytkowników. Ułatwia to korzystanie z
  aplikacji użytkownikom którzy dzielą ten sam komputer, lecz mają różne preferencje ustawień programu. Standardowo po zainstalowaniu znajdują się tutaj profile domyślne, mające na celu ułatwienie szybkiego startu. Zalecane jest aby użytkownicy początkujący używali profilu Wolnego (Slow) lub Średniego (Medium). Aby stworzyć i zapisać nowy profil kliknij przycisk Nowy (New) i wpisz nazwę swojego profilu. Następnie kliknij Zapisz (Save). Aby załadować ten, lub jakikolwiek inny profil, kliknij na wybranym profilu z listy, tak aby go podświetlić a następnie kliknij przycisk Wgraj (Load).

Przyciski zarządzające Profilami (Profiles):

 • Nowy (New)– Dodanie nowego profilu. Otwiera się nowe pole dialogowe w którym możemy wpisać nazwę naszego profilu.
 • Wgraj (Load) – Załadowanie profilu aktualnie podświetlonego na liście.
 • Zapisz (Save) – Zapisanie aktualnego profilu.
 • Usuń (Delete) – Usuwa aktualnie podświetlony profil.
 • Domyślny (Default) – Przywraca wybrany profil do wartości domyślnych.
 • Informacja (About) – Wyświetla informacje o wersji oprogramowania.
 • Wybór języka (Language) – Pozwala na wybór języka.

Zakładka ruchu

Ta zakładka umożliwia dostosowanie opcji odpowiedzialnych za kontrolę kursora.

Rzut ekranu - okno SmartNav - Zakładka ruchu

 • Suwak prędkości poziomej (Horizontal Speed slider bar) – Umożliwia zmianę prędkości poziomej kursora. Im bardziej suwak jest przesunięty w prawo tym mniejszy ruch głową musisz wykonać aby przemieścić kursor na osi X. Każda zmiana wprowadzona w tej opcji będzie zapisana w momencie wyjścia z programu, w aktualnie załadowanym profilu
 • Suwak prędkości pionowej (Vertical Speed slider bar) – Umożliwia zmianę prędkości pionowej kursora. Im bardziej suwak jest przesunięty w prawo tym mniejszy ruch głową musisz wykonać aby przemieścić kursor na osi Y. Każda zmiana wprowadzona w tej opcji będzie zapisana w momencie wyjścia z programu, w aktualnie załadowanym profilu.
 • Powiązanie (Link) – Zaznaczenie tej opcji powoduje powiązanie suwaków osi X i Y. Zmiana jednej prędkości powoduje taką samą zmianę drugiej
 • Suwak ruchu (Motion slider bar) – Umożliwia kontrolę stopnia ruchów głową jaką system odfiltruje. W środowisku takim jak samolot, czy samochód gdzie trudno uniknąć przypadkowych ruchów, może być konieczne przesunięcie tego suwaka w prawo.
 • Tryb kontroli kursora (Positioning) – Urządzenie SmartNav umożliwia wybór dwóch różnych trybów kontroli kursora na ekranie. Pozwala to wybrać użytkownikowi ten z którym będzie mu się pracowało najbardziej naturalnie.
 • Tryb względny (Relative) – Jest to najłatwiejszy tryb kontroli kursora, przeznaczony dla początkujących użytkowników. Tryb ten pracuje w taki sam sposób jak standardowa myszka – odbijając kursor od brzegów ekranu, pozwala zmienić użytkownikowi relacje pomiędzy pozycją głowy a pozycją kursora na ekranie. Naciśnięcie klawisza skrótu Centrowanie wycentruje
  kursor na środku ekranu.
 • Tryb bezwzględny (Absolute) – Jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników i pozwala zablokować relację pomiędzy głową a kursorem. Odbijanie kursora od brzegów ekranu nie zmienia relacji pomiędzy głową użytkownika a pozycją kursora na ekranie. Naciśnięcie klawisza skrótu Centrowanie wyzeruje powiązanie i wycentruje kursor na ekranie. Dlatego też użytkownik w chwili centrowania powinien być pewien iż jego głowa jest skierowana prosto na ekran.
 • Odwrócenie ruchów (Invert Movment) – Pozwala na zamianę kierunku ruchu w osi X (Horizontal) i Y(Vertical).
 • Orientacja odbiornika IR (Camera Rotation) – Te pola umożliwiają zmianę orientacji odbiornika IR, zależnie od umocowania na ekranie. Aby być pewnym poprawności ustawienia, porównaj obraz urządzenia w menu ze sposobem zamontowania Twojego urządzenia. Jeżeli urządzenie jest ustawione pionowo (ustawione na stopkach) wybierz opcje 0o. Jeżeli urządzenie jest ustawione na lewym lub prawym boku, bądź jest do góry podstawą, wybierz odpowiednio 90, 270 lub 180 stopni.

Zakładka klikania

Zakładka ta odpowiada za ustawienia kliknięć.

Rzut ekranu - okno SmartNav - Zakładka klikania

 • Skróty (Hot Keys) – Oprogramowanie SmartNav umożliwia użytkownikowi ustawienie klawiszy klawiatury tak aby symulowały lewy, prawy bądź środkowy klawisz myszy. Metoda ta w łatwy sposób umożliwia klikanie bez odrywania rąk od klawiatury. Pole to zawiera także informacje o przypisanych obecnie klawiszach klawiatury do konkretnych klawiszy myszki. Poza tym znajdują się tutaj także pola wyboru: włączania i przytrzymania
 • Lewy klawisz (Left Click) – Symuluje lewy klawisz myszki. Może być używany do kliknięć pojedynczych i podwójnych oraz do przenoszenia
 • Prawy klawisz (Right Click) – Symuluje prawy klawisz myszki. Może być używany do kliknięć prawym klawiszem myszki.
 • Środkowy klawisz (Middle Click) – Symuluje środkowy klawisz myszki.
 • Pole włączania (Enable checkbox) – Włącza/wyłącza funkcje symulowania konkretnych klawiszy myszki.

Uwaga: Skróty będą działały tylko wtedy, kiedy oprogramowanie SmartNav jest uruchomione. Klawisze klawiatury przypisane jako skróty w programie SmartNav nie będą pełniły swojej normalnej funkcji klawiszy z klawiatury. Na przykład: Jeżeli przypiszemy klawisz klawiatury Caps Lock do symulowania lewego przycisku myszki i jednocześnie program SmartNav jest
uruchomiony, naciśnięcie tego klawisza będzie symulowało kliknięcie lewym przyciskiem myszki. Powrót do normalnej funkcji systemu (włączanie dużych liter) możliwe jest po zamknięciu programu SmartNav, lub po zmianie klawisza skrótu bądź też po wyłączaniu symulowania lewego klawisza myszki.

 • Zmiana (klawisz Change…) – Użycie tego przycisku spowoduje wyświetlenie pola w którym można przypisać nowy klawisz klawiatury do funkcji którą wybraliśmy. Jako klawisz skrótu możemy wybrać tylko klawisz z klawiatury.
 • Przytrzymanie (Sticky checkbox) – Ta opcja ułatwia korzystanie ze skrótów jeżeli użytkownik ma problemy z naciskaniem i przytrzymywaniem klawiszy. Opcja ta zmienia funkcjonowanie klawisza skrótów, powodując iż jedno jego naciśnięcie spowoduje wciśnięcie i przytrzymanie symulowanego klawisza, natomiast kolejne naciśnięcie spowoduje jego zwolnienie. Np. Naciśnięcie klawisza Caps Lock spowoduje kliknięcie i przytrzymanie lewego klawisza myszki. Następne wciśnięcie Caps Lock spowoduje zwolnienie lewego klawisza myszki.
 • Alternatywny system klikania (Ability Switch) – (funkcja dostępna tylko dla modeli SmartNav EG i AT). Alternatywny system klikania dodaje dodatkową opcję klikania, która może być uruchamiana ręką, nogą czy przez specjalne sensory wyczulone na przepływ powietrza. Z tyłu urządzenia SmartNav 4 znajduje się standardowe gniazdo stereo alternatywnego systemu które umożliwia użytkownikowi podpięcie specjalnych urządzeń. Domyślnie system jest ustawiony do symulowania lewego i prawego klawisza myszy, ale może być skonfigurowany za pomocą oprogramowania SmartNav do symulowania innych funkcji jak środkowy klawisz, pauza, przewijanie czy tryb precyzyjny.Z modelami SmartNav EG i AT jest dostarczany rozdzielacz sygnału, który umożliwia podpięcie dwóch pojedynczych (mono) alternatywnych systemów klikania. Podwójny system z kablem stereo może być podpięty bezpośrednio do urządzenia Smartnav 4. W takim przypadku rozdzielacz nie jest konieczny. Lewy i Prawy (Left & Right) – Użyj listy aby wybrać rodzaj akcji jaki ma być wykonany po aktywacji.
 • Przytrzymanie (Sticky) – Opcja ta powoduje zmianę trybu pracy systemu alternatywnego. Aktywowanie systemu raz włącza przypisaną akcje a drugi raz ją wyłącza.
 • Pasek narzędziowy trybu klikania Dwell (Show Dwell Clicking Toolbar) – (funkcja dostępna tylko dla modeli SmartNav AT). Zaznaczenie tej opcji, powoduje włączenie paska narzędziowego trybu klikania Dwell.
 • Asystent podwójnego kliknięcia (Double Cliks Assist) – Zaznaczenie tej opcji spowoduje wstawienie odstępu po pierwszym kliknięciu. Ma to na celu ułatwienie
  użytkownikowi wykonania drugiego kliknięcia. Ta opcja działa dla kliknięcia lewym klawiszem za pomocą klawiszy skrótów lub alternatywnego systemu.
 • Włączenie rozpoznawania głosu (Enable Voice Recognition) – Opcja ta włącza funkcje rozpoznawania głosu (jeśli system rozpoznawania głosu jest zainstalowany).

Uwaga: Podczas włączania rozpoznawania głosu program antywirusowy lub firewall mogą wyświetlić raport ostrzegawczy. Aplikacja Voice Recognition nie potrzebuje dostępu do Internetu, więc użytkownik może ją zablokować. Opcja rozpoznawania głosu nie zawiera żadnego złośliwego kodu.

Zakładka zachowania

Zakładka ta umożliwia ustawienie opcji odpowiedzialnych za zachowanie kursora na ekranie.

Rzut ekranu - okno Smartnav - Zakładka zachowania

 • Skróty (Hot Keys) – Oprogramowanie SmartNav umożliwia użytkownikowi przypisanie klawiszy klawiatury do specjalnych funkcji programu SmartNav. Znajdują się tu także informacje o aktualnie przypisanych klawiszach klawiatury do konkretnych funkcji programu. Menu to zawiera także pola wyboru: włączania i przytrzymania
 • Pauza (Pause) – Wstrzymuje i zwalnia ruch kursora.
 • Centrowanie (Center) – Przesuwa kursor na środek ekranu. W trybie bezwzględnym kontroli kursora, zmienia także ustaloną relacje pomiędzy pozycją kursora na ekranie i głową użytkownika.
 • Przewijanie (Scroll) – Pozwala na przesuwnie kursora w górę i dół po menu rozwijanym.
 • Precyzja (Precision) – Funkcja ta pozwala na użycie pełnego zakresu ruchów głowy w małym obszarze ekranu co umożliwia bardzo precyzyjne ruch kursora np.: podczas edycji zdjęć.
 • Zmiana (Change button) – Użycie tego przycisku spowoduje wyświetlenie pola w którym można przypisać nowy klawisz klawiatury do funkcji którą wybraliśmy. Jako klawisz skrótu możemy wybrać tylko klawisz z klawiatury.
 • Pole włączania (Enable checkbox) – Włącza/wyłącza funkcje klawiszy skrótów. Uwaga: Skróty będą działały tylko wtedy, gdy oprogramowanie SmartNav jest uruchomione. Klawisze klawiatury przypisane jako skróty w programie SmartNav nie będą pełniły swojej normalnej funkcji klawiszy z klawiatury. Na przykład: Jeżeli przypiszemy klawisz klawiatury Caps Lock do symulowania Pauzy i jednocześnie program SmartNav jest uruchomiony, naciśnięcie tego klawisza będzie włączało Pauzę. Powrót do normalnej funkcji (włączanie dużych liter) możliwe jest po zamknięciu programu SmartNav, lub po zmianie klawisza skrótu bądź też po wyłączaniu symulowania Pauzy.
 • Przytrzymanie (Sticky checkbox) – Ta opcja ułatwia korzystanie ze skrótów jeżeli użytkownik ma problemy z naciskaniem i przytrzymywaniem klawiszy.Opcja ta zmienia funkcjonowanie klawisza skrótów, powodując iż jedno jego naciśnięcie spowoduje wciśnięcie i przytrzymanie symulowanego klawisza, natomiast kolejne naciśnięcie spowoduje jego zwolnienie.
 • Tryb aktywowania klawiszem (Key Activated) – Umożliwia poruszanie kursorem na ekranie tylko w sytuacji kiedy wciśniemy i przytrzymamy przypisany do tej funkcji klawisz. Jeżeli włączymy tą opcję, Klawisz ruchu (Move) zajmie miejsce Klawisza Centrowania (Center).
 • Centruj na starcie (Start At Center) – Opcja ta jest dostępna tylko jeżeli włączymy Tryb aktywowania klawiszem. Automatycznie centruje kursor w momencie zainicjalizowania ruchu.
 • Kliknięcie poprzez zwolnienie klawisza (Click on Release) – Opcja ta jest dostępna tylko jeżeli włączymy Tryb aktywowania klawiszem. Umożliwia ona inicjalizacje ruchu i kliknięcia lewym klawiszem myszki z pomocą tego samego klawisza. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza skrótu odpowiedzialnego za ruch umożliwi nam przesunięcie kursora do wybranego elementu, natomiast
  zwolnienie klawisza spowoduje klikniecie na wybranym elemencie. Aby kliknąć na elemencie dwa razy zwolnij klawisz, naciśnij i zwolnij jeszcze raz.
 • Opóźnienie (Mouse Override Delay) – Suwak ten kontroluje jak długo kontrola kursora jest przypisana do myszki po wykryciu przez program SmartNav ruchu za pomocą myszki. Zakres ustawień od 1 do 10 sekund.
 • Pauzowanie podczas pisania (Pause While Typing Delay) – Suwak ten odpowiada za pauzę kursora w trakcie pisania po tym jak klawisz klawiatury zostanie zwolniony. Wyższe ustawienia są pomocne w przypadku, kiedy użytkownik ma ograniczone ruchy głowy lub nie jest zaznajomiony z układem klawiatury.

Zakładka grawitacji

Zakładka ta umożliwia kontrolę opcji grawitacji w programie SmartNav. Ustawienia w tej zakładce pomogą w klikaniu ikon, zaznaczaniu pól wyborów oraz „przyklejaniu” się kursora do nich.

Rzut ekranu - okno SmartNav - Zakładka grawitacji

 • Włączenie grawitacji (Use Cursor Gravity) – Aby włączyć/wyłączyć opcje zaznacz pole grawitacji. Po włączaniu tej opcji, kursor po określonym czasie będzie przeskakiwał na ikonę lub przycisk który użytkownik zamierza kliknąć. Jeżeli czas przytrzymania kursora nad ikoną lub przyciskiem jest większy niż 0 sekund, wtedy kursor się do nich przyklei.
 • Opcje zakładki Grawitacyjnej (Gravity Options) – Pola wyboru pozwolą na wybranie dedykowanych obiektów z którymi grawitacja będzie pracowała. Jeżeli chcesz aby grawitacja pracowała tylko z niektórymi, zaznacz wybrane.
  – Przyciski (Buttons)
  – Ikony (Icons)
  – Menu (Menus)
  – Elementy list (List Items)
 • Czas przeskoku (Time Until Snap) – Suwak ten odpowiada za ustawienia czasu jaki kursor musi pozostawać nad ikoną aplikacji zanim na nią przeskoczy. Czas można ustawić pomiędzy 0 a 1 sekundą. Im krótszy czas tym łatwiej aktywować przeskok, natomiast dłuższy czas redukuje możliwość przypadkowej aktywacji.
 • Czas przyklejenia (Stick Duration Time) – Suwak ten odpowiada za czas przyklejenia kursora do elementu pulpitu (ikony, przycisku) zanim ten znów będzie mógł się poruszać. Możliwe ustawienie od 0 do 2 sekund.

Zakładka śledzenia

Ta zakładka pozwala na ustawienie opcji odpowiedzialnych za śledzenie wskaźnika IR.

Rzut ekranu - okno SmartNav - Zakładka śledzenia

  • Okno widoku odbiornika IR – To okienko pokazuje dokładnie to co widzi odbiornik IR urządzenia SmartNav. W okienku mogą się pojawić obiekty o dwóch kolorach:

Zielony – Oznacza że obiekt jest aktywny i używany do kontroli kursora.
Szary – Oznacza inne wykryte źródła światła, które nie są śledzone.
Można użyć widoku śledzenia do wykrywania zakłóceń świetlnych w tle za Tobą. Jeżeli w okienku widoku odbiornika IR widać więcej niż jeden obiekt, sprawdź tło i poszukaj mocnych źródeł światła lub ich odbłysków. W przypadku nieregularnego zachowania kursora, odpowiednio dostosuj pozycję urządzenia SmartNav lub warunki panujące w pomieszczeniu. Jeżeli mocne oświetlenie w tle zakłóca pracę urządzenia można również aktywować i ustawić filtr światła. Należy unikać ustawienia odbiornika IR w kierunku okien, światła słonecznego czy oświetlenia wewnętrznego. Im większa liczba obiektów widziana jest przez odbiornik IR, tym większe prawdopodobieństwo, że niewłaściwy odblask będzie użyty przez program do kontroli kursora. Należy użyć Okna widoku odbiornika IR do optymalnego ustawienia urządzenia SmartNav i tak je wyregulować aby zielona kropka (odbity od
znacznika IR sygnał) była blisko środka czarnego tła.

 • Włączanie/ Wyłączanie IR LED (Camera LED’s ON) – Zaznacz to pole aby włączyć/wyłączyć wewnętrzne diody IR. To pole jest domyślnie włączone.
 • Śledzenie w szarości (Greyscale Tracking Mode) – Pole to włącza/wyłącza tryb śledzenia przy ograniczonym oświetleniu, co zwiększa precyzje kursora. Włączanie tej opcji wymaga większej przepustowości łącza USB i może kolidować z dodatkowymi urządzeniami takimi jak kamery internetowe. Ten tryb nie powinien być używany jeżeli odbiornik IR SmartNav będzie widział duże jasne obiekty.
 • Filtr światła (Light Filtering) – pole to włącza/wyłącza filtr światła i możliwość jego ustawienia za pomocą suwaka.
  – Suwak filtru światła (Light Filtering Slider) – Suwak ten odpowiada za kontrolę filtru światła urządzenia SmartNav. Wyższe ustawienia skutkują filtrowaniem większej ilości świateł. Jeżeli urządzenie jest używane na zewnątrz, może to oznaczać, iż suwak powinien być ustawiony na najwyższą wartość tak aby odfiltrować światło słoneczne. Do użytkowania SmartNav w pomieszczeniach powinna wystarczyć wartość 130 (można także spróbować wyłączyć filtr światła), natomiast zwiększenie tej wartości ponad 200 może zredukować precyzję ruchu kursora.

Tryb klikania Dwell (wirtualna myszka)

Tryb klikania Dwell jest kompletnym rozwiązaniem pozwalającym na kontrolę komputera za pośrednictwem urządzenia SmartNav, bez użycia rąk. Rozdział ten przybliży użytkownikowi jak używać SmartNav w trybie klikania Dwell do kontroli kliknięć myszki. Jeżeli opcja ta zostanie włączona, przytrzymanie kursora ponad konkretnym obiektem w czasie 0,2 do 2 sekund spowoduje kliknięcie lewym, prawym przyciskiem myszy, podwójne kliknięcie i przenoszenie.

Uwaga: Tryb klikania Dwell jest dostępny tylko z modelami SmartNav AT.

Włączenie trybu klikania Dwell

Tryb klikania Dwell (Dwell Clicking) – Zaznaczenie tego pola spowoduje pokazania się paska narzędziowego trybu klikania Dwell.

Rzut ekranu - okno NaturalPoint - Panel szybkiego dostępu z czerwoną ramką wokół opcji "Dwell Clicking"

Tryb klikania Dwell można także włączyć w opcjach w zakładce klikania.

SmartNav - Zakładka klikania z czerwoną ramką wokół opcji "Show Dwell Clicking Toolbar"

Kiedy tryb klikania Dwell jest włączony, w górnej części ekranu, pojawi się pasek narzędziowy z ośmioma przyciskami. Pasek ten zawiera funkcje pauza/aktywowanie trybu klikania Dwell, pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszki (Left), podwójne kliknięcie (Double), przeniesienie (Drag), kliknięcie prawym klawiszem myszki (Right), opcje trybu Dwell (Setup), zamknięcie trybu (Exit) oraz przeniesienie paska w inne miejsce (Move).

Rzut ekranu - Toolbar - Dwell Clicking - pasek, który posiada wszystkie funkcje klawiszy myszy

Opcje Trybu klikania Dwell

Aby otworzyć okienko opcji Trybu Klikania Dwell, kliknij szósty przycisk na pasku narzędziowym (przycisk z symbolem klucza oraz napisem „Setup”).

Rzut ekranu - Toolbar - Dwell Clicking - pasek, który posiada wszystkie funkcje klawiszy myszy z czerwoną ramką wokół przycisku; ustawienia (Setup)

Przycisk ten otwiera okienko opcji w którym można dostosować jak długo kursor musi się znajdować w jednej pozycji zanim system wykona akcję kliknięcia oraz jak bardzo można nim poruszać, próbując pozostawić go w bezruchu. Znajdują się tu także inne opcje trybu klikania Dwell.

Rzut ekranu - okno - Dwell Clicker - opcje

 • Czas do kliknięcia (Click Time slider bar) – Suwak ten pozwala ustawić czas jaki kursor musi pozostać w bezruchu nad obiektem, zanim nastąpi kliknięcie. Czas może być ustawiony pomiędzy 0,2 (lewa strona) a 2 sekundami (prawa strona suwaka). Czas do kliknięcia jest także przedstawiony graficznie, w postaci zielonego paska po prawej stronie suwaka.
 • Bezruch kursora (Moment Threshold slider bar) – Suwak ten pozwala na ustawienie obszaru bezruchu pomiędzy 2 a 20 pikselami. Jest to wielkość ruchu jaki system zignoruje podczas próby trzymania kursora w jednej pozycji. Przesuń suwak w lewo aby zmniejszyć a w prawo aby zwiększyć wielkość ruchu zignorowanego przez system. Bezruch kursora jest także przedstawiony graficznie, w postaci czerwonej kropki po prawej stronie suwaka.
 • Rozmiar przycisków (Button Bar size selector) – Pozwala na wybór wielkości przycisków w pasku narzędziowym. małe (Small), średnie (Medium), duże (Large).
 • Zawsze na wierzchu (Float Over Windows) – zaznaczenie opcji Włączone (ON) spowoduje, że oprogramowanie Dwell ustawi się na wierzchu wszystkich okienek Windows.
 • Zawsze włączone (Always ON) – ustawia oprogramowanie Dwell na wierzchu wszystkich okienek Windows, dodatkowo sprawdza co 60 sekund czy nadal się tam znajduje. Jeżeli nie, to automatycznie zmienia swoją pozycję tak aby być na wierzchu. Wyłączone (Off)- pozwala oprogramowaniu Dwell na ukrycie się pod innymi okienkami Windows. Jest to opcja użyteczna dla użytkowników, którzy używają tylko jednej funkcji myszki.
 • Dźwięk Kliknięcia (Click Sound check box) – po zaznaczeniu tego pola, system będzie odtwarzał dźwięk po każdym wykorzystaniu (kliknięciu) funkcji Dwell.