W ramach projektu “Asystent – niezbędne wsparcie” Fundacji Eudajmonia, odbywały się weekendowe szkolenia dla asystentów z różnych form niepełnosprawności. Zostałem poproszony aby przeprowadzić szkolenie o komunikacji z osobami, z dysfunkcją aparatu mowy.

Głównymi tematami były nowoczesne technologie wspomagające dla osób niemówiących oraz alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC). Ponadto, każdy uczestnik szkolenia mógł “poczuć na własnej skórze” jak wygląda rozmowa od strony użytkownika AAC, w warsztatach specjalnie przygotowanych do tego celu.

 

 Projekt finansowany jest przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja “Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z siedzibą w Nowym Miasteczku.