Na zaproszenie od firmy Hewlett Packard Enterprise,  w ramach organizowanych dla pracowników sesji DID YOU KNOW – dla poszerzenia swoich horyzontów. Zaprezentowałem temat alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, (AAC). Na podstawie własnych, życiowych doświadczeń z tej dziedziny.